Sisällöntuotanto, pedagoginen suunnittelu ja konsultointi

Pelkät oppimisympäristötyökalut ja halu tuottaa itse materiaaleja eivät riitä, vaan tarvitaan myös verkkopedagogiikan osaavia alan ammattilaisia. Oikealla toteutuksella koulusmateriaalien vaikuttavuus ja henkilöstön motivaatio koulutuksiin paranee merkittävästi.

Mobie on kehittänyt yli 10-vuoden ajan työn ohessa oppimisen pedagogiikkaa ja siihen soveltuvaa verkkopohjaista osaamisen kehittämisjärjestelmää.

Saat kauttamme täyden palvelun alkaen henkilöstön osaamiskartoituksista, koulutushankkeen suunnitteluun ja valmiiden koulutus- ja perehdyttämismateriaalien toteutuksiin, unohtamatta reaaliaikaista osaamisen kehittymisen seurantaa ja arviointia.

Olemme tuottaneet satoja ja taas satoja koulutus- ja perehdyttämismateriaaleja asiakkaillemme, saavuttaen merkittäviä kehitystuloksia niin hoitajapulan riivaaman sairaanhoidon Covid-19 koulutuksissa, kuin paperiteollisuuden työ-, kunnossapito- ja turvaohjeiden, sekä hissivalmistajan hitsareiden, sekä turvallisuusalan ammattilaisten koulutusten toteutuksissa.

Olemme toimineet mm. seuraavilla toimialoilla:

  • teollisuuden työ-, turvallisuus- ja kunnossapito-ohjeet
  • rakennus- ja rakennusteollisuusalat
  • energia-ala
  • palo-, pelastus-, turva- ja vartiointialat
  • hoiva-, terveydenhoito- ja hyvinvointialat

Yleisimmät haasteet?

Yrityksissä ja organisaatioissa on siirrytty verkkopohjaisiin koulutuksiin perinteisten aikaa ja kustannuksia vaativien luokkahuonekoulutusten sijaan. Tästä on kuitenkin aiheutunut tiettyjä haasteita.

  • hankitaan tavallinen oppilaitoskäyttöön suunniteltu oppimisympäristö, joka ei tue työn ohessa oppimista.
  • omassa organisaatiossa ei ole pedagogista osaamista henkilökuntaa kiinnostavan koulutusmateriaalin toteuttamiseksi, jolloin kurssien suoritustaso jää vähäiseksi.
  • organisaation sisällä ei ole riittävästi aikaa ja resursseja kelvollisen materiaalin toteuttamiseksi, jolloin mennään aidan yli sieltä, missä se on helpointa.
  • osaamisen kehittymisen mittarit ja reaaliaikainen seuranta puuttuvat. Riittää kun kurssit merkataan läpikäydyiksi.

Kuinka voimme auttaa?

Mobie tuo asiakkaan avuksi ammmattitaitoisen tiimin, joka perehtyy tarkoin yrityksen koulutustarpeisiin ja avustaa oppimistavoitteiden laatimisessa, tarvittavan materiaalin määrittelyssä, pedagogisessa suunnittelussa, sisällön keräämisessä ja tuottamisessa, sekä rikastamisessa. 

Hyvä esimerkki onnistuneesta yhteistyöstä on yhden suurimmista asiakkaistamme kanssa toteutettu hanke, jossa asiakas hankki vuonna 2017 Mobie -koulutusalustan, mutta halusi ehdottomasti tuottaa itse kaikki koulutusmateriaalit. Vuoden 2019 lopussa työntekijät olivat käyneet hyväksytysti läpi keskimäärin alle 0,5 kurssia/työntekijä. 

Mobie Oy astui mukaan sisällöntuotantoon marraskuussa 2019 ja on tuottanut yhdessä yrityksen kanssa yli 600 erilaista työohjetta ja kurssia. Vuoden alussa 2022 jokainen työntekijä on läpikäynyt hyväksytysti yli 30 kurssia. Työntekijöiltä tulleen palautteen mukaan syynä tähän on mielenkiintoiset ja helposti työn ohessa läpikäytävät materiaalit. 

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä!

Mobie Oy

Viestikatu 3,
70600 Kuopio
puh. +358 41 515 2550
info@mobie.fi

Laskutustiedot

Löydä meidät somesta

© 2024 - Mobie Oy